social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

شهادت، بهترین طریق رسیدن به اوج انسانیت است
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران:

شهادت، بهترین طریق رسیدن به اوج انسانیت است

دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رئیس جمهورو رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، درنخستین ساعات ورود به استان زنجان، با خانواده شهید اکبر نباتچیان، دیدار و گفتگوکرد.

سه‌شنبه3آبان1401

دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رئیس جمهورو رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، درنخستین ساعات ورود به استان زنجان، با خانواده شهید اکبر نباتچیان، دیدار و گفتگوکرد.

استانداردهای ملی ایران 2441 و 6649
مشمول مقررات استاندارد اجباری:

استانداردهای ملی ایران 2441 و 6649

يكشنبه22خرداد1401
فراخـوانِ مسابقه ملی طراحی پوستر با شـــعار (چشم‌انداز مشترک برای جهـانی بهــتر)
سازمان ملی استاندارد ایران برگزار می کند:

فراخـوانِ مسابقه ملی طراحی پوستر با شـــعار (چشم‌انداز مشترک برای جهـانی بهــتر)

يكشنبه14شهريور1400
فراخوان شرکت در مسابقه پویش ملی دانش‌آموزی حمایت از کالای ایرانی

فراخوان شرکت در مسابقه پویش ملی دانش‌آموزی حمایت از کالای ایرانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر پوسترهای پیوست را مطالعه فرمایید.

سه‌شنبه29تير1400

جهت کسب اطلاعات بیشتر پوسترهای پیوست را مطالعه فرمایید.

اجباری شدن استاندارد ملی ساخت و نصب پلکان های برقی و  پیاده روهای متحرک
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان:

اجباری شدن استاندارد ملی ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

برمبنای مصوب یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 19/6/1397 پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 تحت عنوان پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب در ششصد وپنجاه و هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

پنجشنبه29آبان1399

برمبنای مصوب یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 19/6/1397 پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 تحت عنوان پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب در ششصد وپنجاه و هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

شروع آزمون های ادواری وسایل سنجش و توزین سبک در شهرستان سلطانیه

شروع آزمون های ادواری وسایل سنجش و توزین سبک در شهرستان سلطانیه

آزمون ادواری سال 99 وسایل سنجش توزین سبک (انواع ترازوها و باسکول های متحرک) مورد استفاده صنوف در شهرستان سلطانیه در مهر ماه انجام خواهد شد.

سه‌شنبه15مهر1399

آزمون ادواری سال 99 وسایل سنجش توزین سبک (انواع ترازوها و باسکول های متحرک) مورد استفاده صنوف در شهرستان سلطانیه در مهر ماه انجام خواهد شد.

 شروع آزمون های ادواری وسایل سنجش و توزین سبک در شهرستان خدابنده
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان:

شروع آزمون های ادواری وسایل سنجش و توزین سبک در شهرستان خدابنده

آزمون ادواری سال 99 وسایل سنجش توزین سبک (انواع ترازوها و باسکول های متحرک) مورد استفاده صنوف در شهرستان خدابنده در مهر ماه انجام خواهد شد.

دوشنبه14مهر1399

آزمون ادواری سال 99 وسایل سنجش توزین سبک (انواع ترازوها و باسکول های متحرک) مورد استفاده صنوف در شهرستان خدابنده در مهر ماه انجام خواهد شد.