social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1395/12/24 سه‌شنبه
* فهرست خدمات اداره کل استاندارد استان زنجان

برای دانلود فهرست خدمات مصوب کمیته دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.
خدماتی که در سطح استان انجام می گیرد در جدول با عنوان استانی و خدماتی که در سطح سازمان ملی استاندارد ارائه می شود تحت عنوان ستادی مشخص شده اند.
داخل هر سامانه محلی برای آموزش نحوه کار با سامانه وجود دارد.

لیست خدمات اداره کل
 
عنوان خدمت/عنوان زیر خدمت شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت نظرسنجی سامانه الکترونیکی مسئول خدمت لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت (اطلاعات تکمیلی) سوالات متداول مربوط به هر زیر خدمت مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت فرایند ها ی خدمت بیانیه توافق سطح خدمت (SLA) شماره تماس مسئول خدمت پست الکترونیکی تماس مسئول خدمت
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 10031455000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی

 
1. تدوین استانداردهای ملی شناسه زیرخدمت: 10031455100
استانی
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی شناسه زیرخدمت: 10031455101
ستادی
تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد 13011456000 اداره تایید صلاحیت
آقای کاظمی
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار شناسه زیرخدمت: 13011456100
ستادی
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی شناسه زیرخدمت: 13011456101
ستادی
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456102
ستادی
4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456103
ستادی
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456104
ستادی
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شناسه زیرخدمت: 13011456105
استانی
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی شناسه زیرخدمت: 13011456106
ستادی
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی شناسه زیرخدمت: 13011456107
ستادی
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی شناسه زیرخدمت: 13011456108
ستادی
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا 10031457000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم خدائی فرد
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457100
استانی
2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457102
استانی
3. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل شناسه زیرخدمت: 10031457103
استانی
4. نظارت بر ایمنی آسانسور شناسه زیرخدمت: 10031457104
استانی
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها شناسه زیرخدمت: 10031457105
استانی
6. نظارت بر کیفیت دیگ های بخار شناسه زیرخدمت: 10031457106
استانی
7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG شناسه زیرخدمت: 10031457107
استانی
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی شناسه زیرخدمت: 10031457108
ستادی
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه شناسه زیرخدمت: 10031457109
استانی
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه شناسه زیرخدمت: 10031457110
ستادی
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457111
ستادی
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال شناسه زیرخدمت: 10031457112
استانی
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 10031458000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم خدائی فرد

 
1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) شناسه زیرخدمت: 13011458100
استانی
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) شناسه زیرخدمت: 13011458101
استانی
3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی شناسه زیرخدمت: 13011458102
ستادی
4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) شناسه زیرخدمت: 13011458103
ستادی
5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر شناسه زیرخدمت: 10031458104
ستادی
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 10031459000 اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم جعفری
1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) شناسه زیرخدمت: 10031459100
استانی
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش شناسه زیرخدمت: 10031459101
استانی
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع شناسه زیرخدمت: 10031459102
استانی
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) شناسه زیرخدمت: 10031459103
استانی
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون شناسه زیرخدمت: 10031459104
ستادی
6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول شناسه زیرخدمت: 10031459105
ستادی
آموزش استاندارد سازی 18051941000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
1. ترویج و فرهنگ سازی استاندارد 10031940000
ستادی
2. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 18051941100
استانی
3. آموزش کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 18051941101
استانی
4. آموزش مسئولین کنترل کیفیت شناسه زیرخدمت: 18051941102
استانی