social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1395/11/30 شنبه
فرم هایی که بصورت فایل PDF می باشند، توسط متقاضی پرینت و بصورت دستی پر می شوند. در مورد فایل های با پسوند Doc یا Docx پس از پرکردن محل های مورد نظر درون فایل پرینت شوند. سپس برگه های پر شده در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرند.
برای مشاهده نمونه فرم پر شده اینجا کلیک نمایید.

راهنمای نحوه فعال کردن امضاء در چاپ پروانه

برای مشاهده تعرفه خدمات اینجا کلیک کنید.

فرم های مربوط به اداره نظارت بر اجرای استاندارد
شامل:
-    فهرست موارد مورد نیاز انطباق
-    اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد

-    پرسشنامه اطلاعات فنی
-    فرم در خواست پروانه استاندارد
-    فرم مشخصات واحد جدید
-    مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه استاندارد
-    کارمزد خدماتی صدورو تمدید پروانه استاندارد
-    درخواست موافقت مدیرکل با عقد قرارداد با آزمایشگاه همکار
-    فرم خلاصه مدارک تحویلی
-    قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
-    معرفی نامه نماینده واحد تولیدی (پروانه صدور/تمدید استاندارد به مدیر واحد تولیدی و یا نماینده ایشان که به صورت رسمی از طرف واحد تولیدی معرفی شده است، تحویل خواهد شد)

دانلود پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی 6303-1

فرم های مربوط به اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت
 دانلود فرم آمایش آزمایشگاهها (طرح شماک)
 دانلود مدت زمان لازم برای آزمون فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری
دانلود مدارک لازم جهت تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار براساس روش اجرایی 208/111/ر (از 4 ماه قبل از انقضای گواهینامه، نامه درخواست بهمراه مدارک تکمیل شده به اداره کل ارائه شود).

فرمت گزارش عملکرد ماهانه آزمایشگاه همکار
مدارک لازم جهت صدور پروانه شرکت بازرسی کالا
گزارش مميزي داخلي
صورتجلسه بازنگري مديريت
تعهدات آزمايشگاه همكار

فرم های مربوط به اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد