social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1402/2/25

11:15:0

25

اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش خودرو

با عنایت بر مصوبات یکصد و پانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد، استاندارد ملی به شماره 19117 تحت عنوان "خودرو - شیوه ارائه خدمات پس از فروش" مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری گردیده است. به پیوست تصویر آگهی های اطلاع رسانی عمومی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار ارسال می گردد و نظر بر ماده 14 و 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اجباری شدن اجرای استاندارد با تصویب شورای عالی در راستای حصول اطمینان از کیفیت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با توجه به اینکه هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدمات اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر ،تولید،تمرکز،توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ممنوع است.