social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

دوشنبه1403/2/24

11:16:4

50

هفت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و حلال در زنجان صادر شد

از ابتدای سالجاری تاکنون 7 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و حلال در استان زنجان صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان، طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، در جلسات برگزار شده کمیته علائم استان زنجان که با حضور اعضاء و به ریاست دکتر مهدی قهرمانی، مدیر کل استاندارد استان، تشکیل گردید، 6 واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شدند، یک واحد تولیدی برای فرآورده تولیدی خود نشان حلال دریافت کرد، 57 پروانه کاربرد علامت استاندارد به دلایل تعطیلی واحد، توقف خط تولید، عدم اقدام واحد برای رفع نواقص، بی اعتبار بودن پروانه استاندارد و ... تعلیق و ابطال شد و  14 پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از رفع نواقص محصولات تولیدی واحد، رفع تعلیق و تمدید شد.
در این جلسه اعضاء پس از بررسی مدارک و مستندات 78 پرونده، با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحدهای تولیدی سپهر خودرو برای فرآورده دوچرخه، بنیاد بتن برای فرآورده سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن آماده، سلامت اندیش کهن دژ برای فرآورده خدمات سردخانه‌ای مواد خوراکی، گیلوان زیتون برای فرآورده روغن سرخ کردنی، پارت رایمون غرب برای فرآورده شکر و مهکام شهد شکرین صبا برای فرآورده بیسکویت طعم دار موافقت کردند و واحد تولیدی آقای عبداله تقی لو برای فرآورده کیک روغنی نشان حلال دریافت کرد.
همچنین با نظر اعضای جلسه، پروانه کاربرد علامت استاندارد 11 واحد تولیدی به دلایل تعطیلی واحد، توقف خط تولید، عدم اقدام واحد برای رفع نواقص، بی اعتبار بودن پروانه استاندارد و ...، ابطال شد.
شایان ذکر است از ابتدای سالجاری تاکنون 7 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و حلال در استان زنجان صادر شده است.