social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1402/6/18

14:29:3

18

مهلت جهت اجرای الزامات دستورالعمل‌های نحوه نشانه‌گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

نظر به تجدید نظر دوم دستورالعمل نحوه نشانه گذاری محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران الزام اجرای آن از 19 آبانماه سالجاری به‌اطلاع می‌رساند به منظور حمایت از واحدهای تولیدی در راستای شعار سال موارد اعلامی از سوی سازمان ملی استاندارد جهت شفافیت موضوع و تسهیل اجرای الزامات مندرج در دستورالعمل مذکور به شرح ذیل می باشد:


الف- در خصوص مهلت اجرای دستورالعمل:
1- اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی استان جهت اعلام مقادیر به ملزومات برچسب گذاری موجود در انبارهای واحد تولیدی همراه برآورد حداکثر زمان مصرف آن اقلام.
2- واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات مذکور باید حداکثر تا تاریخ 1402/06/20 مستندات مربوط به بند یک را به نحو مقتضی در اختیار اداره کل قرار دهند.
3- اداره کل استان پس از اعلام واحد تولیدی، نسبت به بازرسی و صحه گذاری مستندات ارائه شده اقدام خواهد کرد و با اخذ تعهد از بالاترین مقام واحد تولیدی حداکثر زمان مصرف این اقلام را صورتجلسه نموده تا واحد تولیدی بتواند اقلام مذکور را تا زمان تعیین شده در صورتجلسه استفاده نماید.
یادآوری مهم: حداکثر زمان مصرف اقلام و ملزومات برچسب گذاری موجود در انبار واحدهای تولیدی تا پایان سال 1402 می‌باشد و این زمان قابل تمدید نمی‌باشد.
4- پس از اخذ و تایید مستندات واحد تولیدی، اداره کل استان نسبت به تکمیل فایل مربوطه اقدام و جمع بندی فایل به دفاتر تخصصی سازمان جهت بارگذاری در سامانه سینا ارسال خواهد کرد.

ب- الزامات درج نشان ملی استاندارد در بسته بندی های ثانویه:
1- مطابق با مفاد بند 6-8-11 دستورالعمل در بسته‌بندی‌های ثانویه ابعاد نشان ملی استاندارد باید متناسب با سطح بسته بندی شود .
2- مفاد مندرج در بند 6-8-10 دستورالعمل (سطح اختصاص داده شده به نشان مذکور به میزان 5 درصد سطح نمای اصلی نمایش) برای بسته بندی ثانویه کاربرد ندارد.

ج- الزامات درج نشان ملی استاندارد ایران برای فرآورده های بسته بندی شده با کاربرد صنف و صنعت:
برای آن دسته از فرآورده های بسته بندی شده که در سطح عرضه توزیع نمی شوند و کاربرد آن صرفاً در صنایع و صنف می باشد، رعایت مفاد این بند دستورالعمل در خصوص رنگ وابعاد الزامی نبوده و صرفاً درج علامت استاندارد به همراه شماره پروانه استاندارد بر روی بسته بندی الزامی است .

د- الزامات درج نشان ملی استاندارد ایران برای بسته بندی های با سطح نمای اصلی بزرگ:
برای آن دسته از بسته بندی هایی که نمای اصلی نمایش آنها از 500 سانتیمتر مربع بیشتر است درج نشان استاندارد با ابعاد 25 سانتیمتر مربع بلامانع است.

ه- سطح اختصاص داده شده به نشان ملی استاندارد ایران :
1- سطح اختصاص داده به نشان ملی استاندارد ایران شامل علامت سازمان ملی استاندارد عبارت «سازمان ملی استاندارد ایران» و شماره پروانه کاربرد علامت استاندارد است.
2- سطح اختصاص داده شده صرفا به نشان استاندارد باید حداقل 75 درصد از کل سطح باشد.